Liikmed

Kuidas saada keskuse liikmeks?

  • Esmalt tuleb astuda Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmeks
  • seejärel tuleb kirjutada vabas vormis avaldus keskuse juhatusele