Jakob von Uexkülli keskuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvõttel toimub
28.-29. oktoobril 2005 Tartu Kirjanike Majas (Vanemuise tn 19)
Keskkonnaeetika nädala raames

keskkonnaeetika konverents “Väärtused ja konfliktid”

Konverentsi eesmärgiks on ärgitada Eestis akadeemilist ja avalikku diskussiooni looduse väärtustamise erinevate võimaluste ja põhimõtete üle.

Praktilise loodushoiu eesmärkide saavutamine takerdub sageli väärtussüsteemide ja –hinnangute rägastikus. Väärtused, mis tihti ei moodusta isegi ühtset süsteemi, juhivad meie käitumist kõigis eluvaldkondades. Loodustki on võimalik väärtustada väga erinevatel viisidel ja erinevatest põhimõtetest lähtuvalt. Vastuolud erinevate väärtushoiakute vahel tulevad sageli ilmsiks näiteks suhtumises looduskaitse- ja puhkealade haldamisse, kinnisvaraarendusse, kohaliku elu edendamisse, keskkonnatundlikku tarbimisse, turismi, põlisrahvaste õigustesse, maastike planeerimisse, kodu-, lemmik- ja metsloomadesse. Konverentsiettekanded käsitlevad nii keskkonnaeetika teoreetilisi küsimusi ja filosoofilisi aluseid, kui ka konkreetseid juhtumeid erinevate väärtussüsteemide kokkupõrkamisest.

Registreerumine:

Konverentsist osavõtt on tasuta, kuid palume oma osalemissoovist ette teatada e-maili aadressil riste@ut.ee hiljemalt 24. oktoobriks, sest kohtade arv on piiratud. Lähem info konverentsi kohta samal e-maili aadressil või telefonil 56 68 52 64.