Schola Biotheoretica 1–33: teoreetilise bioloogia kevadkoolide kogumikud


Kevadkoolid on talletunud kogumikena. Kuni aastani 2000 ilmunute maht kokku ületab 2000 lehekülge (täpsemalt, 1–24 kokku sisaldab 1978 lehekülge 230 autorilt). Schola Biotheoretica 23 (lk. 88–91) sisaldab köidete 1–22 autoriregistri. Järgnevas loendis on toodud kõigi bibliograafilised kirjed.

[1] [Käsikirjaline] Teoreetilise bioloogia kevadkool. Rutja 1975. 8 lk.

[2] [Käsikirjaline] Biosüsteemide evolutsiooni teooria. II teoreetilise bioloogia kevadkool. Rutja 1976. 5+9 lk.

[3] [Käsikirjaline] Organismi teooria. III teoreetilise bioloogia kevadkool. Puhtu 1977. 9 lk.

[4] [Käsikirjaline] Teooria ja spekulatsioonid molekulaarbioloogias. IV teoreetilise bioloogia kevadkool. Tipu 1978. 7 lk.

[5] [Ei ilmunud]

[1..5] [On trükitud ühtlasi eraldi artikli raames:] K.Kull (koost.). Teoreetilise bioloogia kevadkoolid 1975-1979. - Looduseuurijate Seltsi aastaraamat 69, 1984, lk. 129-147.

[6] [Käsikirjaline] Elu rütmid. VI teoreetilise bioloogia kevadkool. Muuksi 1980. 17 lk.

[7] [Ei ilmunud]

[8] [Käsikirjaline] Käitumise teooria. VIII teoreetilise bioloogia kevadkool. Puhtu 1982. 21 lk.

 

[9] Raku teooria. IX teoreetilise bioloogia kevadkool. Toim. T. Tiivel. Tartu 1983. 132 lk.

[10] Orgaanilise vormi teooria. X teoreetilise bioloogia kevadkool. Toim. T. Oja. Tartu 1984. 168 lk.

[11] Stohhastilised mudelid bioloogias. Schola Biotheoretica XI. Toim. U. Sutrop. Tartu 1985. 164 lk.

[12] Biosüsteemide kooseksisteerimise teooria. Schola Biotheoretica XII. Toim. T. Tiivel. Tartu 1986. 168 lk.

[13] Süstemaatika ja evolutsiooniteooria. Schola Biotheoretica XIII. Toim. J. Püttsepp, K.Kull. Tartu 1987. 160 lk.

[14] Bioloogia filosoofia ja metodoloogia. Schola Biotheoretica XIV. Toim. I. Puura, J.Püttsepp. Tartu 1988. 87 lk.

[15] Baltisaksa loodusteadlased Eestis ja nende tööd bioloogia teooria alal. Schola Biotheoretica XV. Toim. J. Püttsepp, A. Veersalu. Tartu 1989. 72 lk. (+ 16 lk. pildid).

[16] Surma teooria. Schola Biotheoretica XVI. Toim. J. Püttsepp, T. Tammaru. Tartu 1990. 88 lk.

[17] Soo teooria. Schola Biotheoretica XVII. Toim. T. Tammaru. Tartu 1991. 112 lk.

[18] Haiguse teooria. Schola Biotheoretica XVIII. Toim. M. Viikmaa. Tartu 1992. 84 lk.

[19] Mitmekesisuse teooria. Schola Biotheoretica XIX. Toim. K. Kübar. Tartu 1993. 72 lk.

[20] Eluteaduse metodoloogia. Schola Biotheoretica XX. Toim. A. Aader, A. Kuslapuu, T. Möls, E. Puhang. Tartu 1994. 79 lk.

[21] Äratundmise teooria. Schola Biotheoretica XXI. Toim. K. Kull, T. Möls, T.Trapido. Tartu-Tallinn 1995. 134 lk.

[22] Elu keeled. Schola Biotheoretica XXII. Toim. Ü. Maiväli, K. Kull, T. Möls. Tartu-Tallinn 1996. 114 lk.

[23] Metapopulatsioonide teooria. Schola Biotheoretica XXIII. Toim. T. Teder, K. Kull, T. Möls, I. Puura, K. Piirimäe. Tartu 1997. 92 lk.

[24] Ontogenees ja fülogenees. Schola Biotheoretica XXIV. Toim. I. Puura. Tartu 1998. 160 lk.

[25] Biosüsteemide mälu teooria. Schola Biotheoretica XXV. Toim. I. Puura. Tartu 1999. 96 lk.

[26] Adaptatsiooni teooria. Schola Biotheoretica XXVI. Toim. I. Puura. Tartu 2000. 80 lk.

[27] Matemaatika ja bioloogia. Schola Biotheoretica XXVII. Toim. I. Puura. Tartu: Sulemees, 2001. 88 lk.

[28] Võrkude teooria. Schola Biotheoretica XXVIII. Toim. I. Puura, T. Teder. Tartu: Sulemees, 2002. 88 lk.

[29] Puhkuse teooria. Schola Biotheoretica XXIX. Toim. T. Tammaru, I. Puura. Tartu: Sulemees, 2003. 84 lk.

[30] Tasakaalu teooria. Schola Biotheoretica XXX. Toim. I. Tulva, M. Öpik, I. Puura. Tartu: Sulemees, 2004. 160 lk.

[31] Vale teooria. Schola Biotheoretica XXXI. Toim. M. Öpik, I. Tulva, I. Puura. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2005. 139 lk.

[32] Pärandumise teooria. Schola Biotheoretica XXXII. Toim. I. Tulva, M. Öpik, P. Mänd. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2006. 114 lk.

[33] Kommunikatsiooni teooria. Schola Biotheoretica XXXIII. Toim. S. Rattasepp, T. Maran. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2007. 99 lk.